VK-084 Long Milk Hose (22 cm)
VK-085 Air Hose (22 cm)
VK-086 Short Milk Hose (13 cm)
VK-087 Transparent Triple Milk Hose (2.25 m or 50 m)
VK-088 Transparent Single Milk Hose (2.25 m or 50m)
× WhatsApp Line
Online Katalog
Yol Tarifi Al